2016 Sonbahar Ekinoksu – Güneş Merkezli Astroloji

Astrolojik göstergeler bu ekinoksta toplumsal alanlarda olumsuzluk yaratan karmik kalıpları ve düşünsel alışkanlıklarımızı değiştirmemiz yönünde önemli gelişmelerin olduğunu vurguluyorlar. Parmakla gösterip suçlamaya bırakmak ve hepimizi ilgilendiren konularda bütünün hayrını düşünerek çözümcü yaklaşımlar geliştirmek, çevremizle bağımızı güçlendirmek ve sorunlarımızı samimi bir dille konuşmak derinlerde hissettiğimiz yaraların şifalanması için önemli. Birbirimizle diyalog kurmamız daha geniş ve kapsamlı bir çerçeveden olaylara ve hayata bakmamıza, böylelikle neden sonuç zincirlerini daha net görmemizi sağlayacak ve problemlerin kaynağına inebilmemizi sağlayacaktır. Bu tür bir yaklaşımla sadece sorunlarımızı çözmekle kalmaz, idealleri de gerçekleştirebiliriz.

Bu ekinoks bir çok açıdan Dünya için uluslararası alanda olumlu yönde değişim yaratacak güçlü tesirler vaadetmekte. Ekinoksun gerçekleştiği gün içinde Vulkan Kova burcu üzerinden geçiyor ve Türkiye için Ekinoks enerjisinin yoğunlaştığı (GMT+2 Saat Dilimine göre) öğlen 12:00’de 12° Kova burcunda bulunan Mars ile arasında kesinleşen bir kavuşum yapıyor. Bu anı önümüzdeki dönem için belirleyici olarak düşünürsek, Vulkan ile Mars’ın yaptığı bu kavuşum özellikle toplumsal alanda bazal (içgüdüsel, cinsel, fiziksel ve hayvani doğadan gelen enerjiler ve sürüngen beyin) seviyedeki enerjilerin kabuklarının soyularak önemli bir dönüşüme uğrayacağına işaret ediyor. Bu dönüşüm sayesinde birlik ve kollektif alanların şuur ve zekasından yararlanabileceğimizi ve iletişim becerilerimizin daha da kuvvetleneceğini öngörüyorum.

Mars Vulkan kavuşumu aynı zamanda Mars/Vulkan + Hygeia/Astraea + Merkür T-Kare açı kalıbının da Apex noktasında. Bu yüzden ekinoks ile birlikte bu T-Karenin belirlediği iradi, yıkıcı ve dönüştürücü enerjilerin en saf ve dengeli hallerinde ifade edilmesini vurguluyor. Bunun için kendimizi sağlıklı ifade etmemiz, çözümcü bağlantılar kurmaya dair stresli ancak önemli fırsat kapılarının açıldığı, negatif ego ve karmik yüklerden toplumsal boyutta arınacağımız bir döneme işaret ediyor. Bu arınma en nihayetinde yıkıcı enerjinin evrensel iradeyle uyumlu bir şekilde işlenmesi ile gerçekleşecek ve büyük oranda akılsal gelişimimize hizmet edecek. Ekinoks anında Boğa burcunda bulunan İlahi Haberci Merkür ruhsal planlardan gelen ilham ve bilginin somutlaşmasına yönelik çalışarak önümüzdeki dönemlerde olumlu stabil değişim oluşturmaya yönelik çalışacağını öngörüyorum, özellikle oluşan yeni düşünceleri iyi gözlemlemeniz faydalı olacaktır. Arındırıcı ve Şifalandırıcı Hygeia ile içinde bulunduğumuz dönemde özellikle toplumsal alanlar içinde kurulmuş düzenlerin uyumu hakkında Aydınlatıcı, Dengeleyici ve Adalet Getirici bir tesire sahip olan Astraea asteroidleri Akrep burcunda bulunmaları ile toplumsal bilinçaltında önemli bir sağaltım işlemi gerçekleştirerek, eril-dişil enerjilerin bir çok boyutta dengelenmesini ve toplumsal alanların içeriğinin temizlenerek dengelenmesini sağlayacağını öngörüyorum.

Dikkat etmemiz gereken konu, burada açığa çıkan stresli duygu ve düşünce hallerinde özellikle Balık Burcunda çok güçlü olan Neptün’den üçgen açı alan Asteroidlerin güçlerinin yanımızda olumlu bir tesir olarak bulunduğu ve bu negatif enerjilere kapılmak yerine, olumlu niyetler ederek temizlenmesine şahit olmamız gerektiğidir. Vulkan geçtiği yerde yakıcı bir tesire sahiptir ancak Marsla birleştiği zaman özellikle fiziksel olarak hiperaktivite yapabilir, dengesiz duyguların ve düşüncelerin uyanmasına sebep olabilir. Ancak burada yakıcı olan tesir aslında yüklerimizden arınarak hafiflememizi sağlayacaktır. İçinizdeki şifacı ve öğretmen olan Khiron’dan destek alarak bu T-Kare kalıbının içindeki karmik düğümlerin çözümlenmesi ve enerjiyi bütünün hayrını yönlendirmek bu dönemlerde hayatınızda önemli farkındalık kapılarının açılmasını sağlayacaktır.

Özellikle bu ekinoksun vurguladığı temalar içinde Dünya ve içinde bulunduğumuz durumlardaki problemlerin Ruhsal bağlantı ile gelecek İlham, Şifa Enerjisi ve Bilgi doğrultusunda çözülebileceği vurgulanmakta. Son yaşadığımız Güneş Tutulması sırasında Balık burcundan geçen Dünya’ya Khiron ve Neptün bu bağlantının yapılması yönünde büyük destek oldu ve bunun meyvelerini toplamak için içseslerimizi dinlememiz ve çözümlere yönelmemiz haliyle çok faydalı olacaktır. Ancak Neptün ile Venüs arasında bulunan kare açı ilişkilerimizde birlik bilinci oluşturmamız için somut hareketler yapmamızı gerektiriyor. Yay’da bulunan Venüs ilişkilerde çeşitlilik ve doğruluk yönünde vurgulara sahip ve Neptünyen konularda özellikle inançlarımız ve yüksek ideallerimizde birbirimize karşı hoşgörülü olmamız gerekebilir. Özümüzdeki sevgi, adalet ve birlik anlayışını sadece sözle değil eylemlerimiz ve davranışlarımızla da ifade etmemiz yerinde olacaktır.

Vulkan’ın yanı sıra Hipotetik bir gezegen olan Vulkanus’da içinde bulunduğumuz dönemde Mars/Plüto/Vulkan, Saturn/Neptün, Ceres/Astraea/Uranüs/Hygeia gibi ortanokta birleşimlerinin odaklandığı önemli bir dönüştürücü güce sahip. Enerjinin yönetimi ve karmanın dönüştürülmesi yönünde çok derinlerden gelen bir tesire sahip ve gönülde hissettiğimiz ağırlıkların çözülmesine ve kilitlerin kırılmasına dair önemli bir güç olarak gözüküyor. Yeni ve orjinal fikirlerin ve çözümlerin geliştirilerek, olabildiğince saf bir şekilde işlenmesi halinde ekonomik açıdan bolluk ve bereket getirecek gelişmelere şahit olabiliriz.

Bu dönem bilim ve aydınlanma yönünde Dünyada bir çok yeniliğe işaret ediyor. Tıp ve sağlık konusunda önemli yenilikçi gelişmeler, icatlar ve yeni düzenlemeler olabilir. Bu gelişmelerin uygulanmasıyla birlikte Dünya çapında sağlık konularında alınan verim artabilir. Ayrıca uluslararası diplomasi alanında yapılacak anlaşmalar Dünya genelinde ekonomik açıdan verimin artması veya azalması yönünde çok belirleyici olacağına dair bir resim de oluşuyor. Uranüs ve Ceres kavuşumu gezegenin kaynaklarını kullanma biçimlerimizi dönüştürecek bir tesire sahip, ancak hırsa kapılmak burada zarar oluşturabilir.

İlişkilerimizden en iyi şekilde nasıl faydalanabiliriz? Bütünün hayrına olan eylemler ve düşünceler nelerdir? Bu soruları sormamızı isteyen bir döneme giriyoruz özellikle Güneş’in de Terazi burcuna girmesi ile birlikte. Burada farkındalık ve irade ile hem ilişkilerimiz ve ortaklıklarımızda hem de Dünya’nın karmik alanında bulunan negatif yapıları tespit ederek, çözümcü bir yaklaşımla değişim güçlerini bütünün hayrına yönlendirmemiz hayırlı olacaktır. Adalet ve Denge sağlıklı ilişkilerin temelindedir. Bu sonbahar ekinoksuyla gelen dönemde Dünya’da özellikle ilişkiler-ortaklıklar alanında büyük bir karmik dönüşüm kapısının açıldığını düşünüyorum. İlişkiler ve ortaklıklarımızla birlik alanları oluşturuyoruz. Özetle bu ekinoks haritasında oluşturduğumuz birlik alanlarını daha bilinçli bir şekilde algılamamız ve ihtiyaçlarını gözetmemiz için hem uyarılar hem de destekleyici güçler görüyoruz.

Advertisements

Modern Uygulamalar ve Hermetik Gelenek

Hermetik veya Tasavvufi geleneklerden yetişen İnisiye ve Şifacıların ve çoğunlukla Öğrencilerin Quantum, Access Bars veya Reiki gibi çeşitli modern şifa, kehanet, astroloji, simya ve maji uygulamalarına karşı yetersizlermiş veya tamamen safsataymış gibi bir yaklaşım geliştirmelerine üzülerek şahit oluyorum.

Gelenek inisiyelere sağlam bir disiplin ve anlayış getirmektedir, ancak günümüz toplumunun ihtiyaçları göz önünde bulunduğu maji ve şifa sanatlarının uygulama alanı herkese açık ve ulaşılabilir olmalıdır. Ayrıca geleneğe kapanmak en nihayetinde Adept Erdemlerinden Cesaret ve Bilmenin tam tersi olarak karşıya çıkar. Adept zamanında pişer ve Adept olur. Zamanın etkinlik gösteren uygulamalarını uygulamak ve gelenekten gelen kendi yüküyle bu uygulamaları soyut planlarda şarj etmek Adeptin görevidir.

İnsanlığın geçmişi ağırlıklar ve hatalarla doludur ve bunların aralarında en berrak olanların bile yaptıkları gününüzde hatalı bir davranış olabilir. İrfan çerçevesiyle bakıldığı zaman da şahsen çok acı hatalara rastlıyorum. Bunları tekrar eden Adeptlere önerim geçmiş yaşamlarla ilgili problemlerini bitirmeleri yönündedir. Çünkü entegre olmamış kişilikler kişiyi zamanından koparmaya meyillidir, bu da geçmişin hatalarının tekrarlaması olarak kendini gösterir. Satürn’ün karşısına gelindiği zaman Adeptin hezimete uğramaması için konunun içinden deneyim ve bilgi sahibi olmadan fikir ve önyargı sahibi olmamasını öneriyorum.

Geleneğin koruyucuları geleneğin ve hikmet ile yenilenmesi ve geleceğe taşınması ile yükümlüdür. Geçmişe kapatılmış bir gelenek zamanın akışı içinde inatçı bir eşşekten farksızdır. Burada Nasreddin Hoca sizi biraz güldürür. Çok şükür Atlantisten kalma karmik kalıpları kıracak donanıma Modern Şifa ve Majikal Yöntemler sayesinde sahip olduk. Dinden bağımsız yöntemler geliştirmek tam da bu karmik kalıba ilaç gibi oluyor.

Şayet Adeptin sessizlik erdemi varsa, yaşadığı An’a konsantre olmuştur ve geçmişle geleceği birbirine bağlıyordur. Ancak bu sessizlik erdemi zamanın Gordion Düğümününün çözülmesi ile olur. Hermetik geleneğe inisiye olan kişilerin bu durumlarda Modern Şifa ve Maji uygulayıcıları için yapacakları sembolik bir el verme hem bu yeni ve pratik yöntemlerin şarj olarak daha da etkili hale gelmesini sağlayacak hem de bir çok karmik kilidi ortadan kaldıracaktır.

Şayet Modern Şifa ve Maji yöntemlerini deneyimlerseniz Hermetik Gelenekten de güç aldıklarını göreceksiniz. Bu kapsamlı bir fayda getirir. Boyutlararası hoşgörü geliştirmek bu durumda inisiyelerin çok önemsediği bir değer olan insanlığın kazancının görülmesini sağlayacaktır.

Deneyimlerim açıkça göstermiştir ki gerçekten nurani akıl ve ilham ile birlikte gelen bir sistem ve yöntem inanç ve güvenle desteklendiği zaman etkili olmuştur. Lütfen geleneğin bazı sakıncalı yönlerini de görün. Gelenekten gelmediği halde duru bir ilham ile kaynağa bağlantılı bir şekilde gelen Modern Şifa ve Majikal yöntemler olarak görebileceğiniz Quantum, Access Bars, Theta Healing, Aile ve Sistem Dizimi, Reiki, Takyon ve DNA’ya dair yöntemleri Geleneğin Zarif Gururuna kapılarak lütfen hiçe saymayın. Aksine üzerine çalışın ve yöntemleri deneyimledikten sonra eleştirel yargınızı bu projelerin desteklenip desteklenmeyeceği yönünde düşünün önerisini getiririm. En basitinden örnek vermek gerekirse Reiki ve Theta Healing en basitinden BM Rafael kanalıyla akan yöntemlerdir. Bu konularda koruma, rehberlik ve destek görüleceği bir gerçektir. Aile ve Sistem Dizimi çalışmaları da Genetik yapıların onarılması ve kollektif şuur yapılarının açılması ve aktifleşmesi için oldukça gerekli çalışmalardır. Bir bakıma sezgileri olan, doğayla ve etrafındaki topluluklarla uyum ve düzen içinde işleyen organik topluluk yapılarının oluşması için aileler ve sistemler ham madde gibi oluyor.

Özellikle Astroloji alanında 7 takıntısından çıkmakta çok büyük bir hayır vardır ve bu simyaya da çok olumlu şekilde yansımaktadır. 7 elbette çok önemli bir sayı ancak insanlığın evreni olduğu gibi gördüğünü unutmayın. Sonuçta Dünya düz değil ve gezegenler ve yıldızlar Dünya’nın etrafında dönmüyorlar. Eski sistemler haliyle teleskopun bile icat edilmediği dönemlere dayanıyor. Yeni yöntemlerle ise eterik seviyede varolan trans-Satürnyen enerji odaknoktaları hipotetik gezegenler olarak görüyor. Bunlar haliyle simya süreçlerine de yenilik getiriyor ve bazı eklemeler ve yeni bağlantılar yapıyor.

Eris’ten sonra gelen gezegenler, hipotetik gezegenler ve asteroidler de insanlık ve İnsan’ı Kamil’in metafizik bedeninde bulunmaktadır. Gelen 7. Işın tesiri en ince detaylarına kadar kapsamlı araştırmalar yapılmasınının önünü açacak çalışmalara başlamalı ve Metafiziğe dair Bilim ve Sanat kolları artık toplumsal alanlara hizmet edebilecek ve bilimsel yönteme tabi tutularak eğitim ve öğretim yapacak kurumlara geçiş yapabilir. Gücün kollektif alanlara dengeli bir şekilde akışının olması durumunu insanlığın Tanrıdan ve Meleklerden razı olmasının önemli bir yönüdür. Burada gücün akışının sırlarını korumakla meşgul olmak, bir noktada insanlığın önünü kesme gafletine düşmek de olabilir.

Kendi yükselişinize yaptığınız merdivenlerin ustalığı biraz yaptığınız merdivenin herkesi kaldırabilecek kapasiteye sahip olmasıdır. Kendinize kule dikerken aynı zamanda lanet bir ejderha kesilip iç dünyanızda Çatlak Rapunzel olmanın çok bir estetik meziyeti yok, böylelikle ancak bazı sırlara yeni yeni giriş yaparsınız ve nihayetinde Ceberruttan size tavır alındığıyla ama bunun da sevgi ve barış yoluyla aşılabileceği gerçeğiyle karşılaşabilirsiniz, spoiler vermemin sebebi burada yapılacak çok işimizin olmasıdır. Bunu da şimdiye odaklanarak yapabilirsiniz. Ruhsal enerjinin zaman içinde geçmişten geleceğe akması gibi bir huyu varmış gibi gözükse bile odağı şimdidir. Geçmişin bilgisi elbette zamanın ruhunu size taşımaktadır ancak ruhsal muradınız geleceğe doğru bir akış gösterir. Bu yüzden içinizdeki tasarılar gelecekte gerçekleşir. Lahut alemi ile bağlantıda olmanız size bunu gösterecektir. Theta Healing yöntemi La-Hut şuuruna toplumsal bir geçiş için önayak olmuştur.

Geçmişte olanaksız görülen şeylerin bir çok olanak kapısı açılmıştır. Modernizasyon akımına direnç gösterildiği zaman Hermetik inisiyasyona sahip kişilerin ilimlerinin çöpe atılması bile gerekebilir. Keza Dünya’da yapılması gereken işler bellidir ve Kardeşlikle bağlantılı ve uyum içinde yaşayan Adeptler bu bilgiye uyum içinde çalışırlar. Bunun aksi marjinal durumlarda karmik yükün insanlık üzerinden kaldırılması gerekebilir ve bunu yapmakla görevli varlıklar da vardır ve Aldebaran ile gelirler.

İlahi Delilik ve Ceza-i Ehliyet

Size ilahi delilik hallerinden bahsetmek istiyorum.

Ruhsallaşma süreçleri çok kapsamlı dönüşümler ve pratiklerle de yürünebilinen bir yoldur. Bu dönüşümler bir bilim ve sanat disiplini olarak Kundalini Yoga veya Simya gibi Batıni İlimler ve Kadim Öğretiler ile gelenekleştirilmiştir. Bu gelenek zamanın ihtiyaçları ve keşiflerine göre kendini yenilemektedir.

Simya, Tantra ve Kundalini Yoga Aşk Ateşinin ilmi ve sanatıdır. İlim konusunda şöyle bir gerçek vardır, yaptığın her şeyden sorumlusundur. Çünkü bilgi ile güç, güç ile de değişim gelir. Yaptığın şeyler dikkatli olmazsan seni olumsuz yönde de değiştirebilir. Ayrıca hiçbir şey yapmamak da senin bir çok şeyi yanlış anlamana sebep olabilir.

Simya süreçlerinden geçtikten sonra aynı kalmazsınız, olaylara aynı bakmazsınız. Anlam ve Mana berraklaşır. İyi bir simyacı her şeyden önce eline, gözüne ve kalbine nur getirir. Bunu da Aşk Ateşinden yapar.

Alıntılarla ruhsal romantizm yapmak bir yana, keşfetmenin coşkusuyla cesaret merak ve ilham ile yapılan bir ilimdir simya. Kurşunu Altın yaptığınızda zengin olan gönlünüzdür, bu yol cebinize çok para koymaz. Laboratuvarınız çokboyutlu varoluşunuzdur. Burada türlü türlü ilaçlar yaparsınız. İlhamıyla yaparsanız müzenizde sergilersiniz. Diyar diyar gezerken, dünya ve evrenle bütünleşmeniz, heyhula ile oynayıp, hallerden hallere dönüşümler yaşarsınız.

Ateş bir noktada nur olur ve bu nur ile gelen akıl normal insan aklı gibi değildir. Adaptasyon sürecinde bir delilik fazı geçirirsiniz. Delilik fazından geçişte Ateşin İmtihanı vardır. Bu fazdan başarıyla geçmenin en önemli koşulları elementlerin dengeye alınması ve evrensel murada hizalanmadır, başka türlü kendinizi bulacağınız yer bir akıl hastanesi veya yıkık dökük bir realite olabilir.

Hayat iksirini damıtırken bu ilahi delilik hali ateşiniz olur. Güzelliği ile yapmanız Hakk’tan gelir. Düşünün bir Güneş yapıyorsunuz, volkan değil. Bir yıldızın niteliklerinde bir ateş ile oynuyorsunuz. Bu ışık size kaçtığınız her şeyi gösterir. Simyada amacınız bu ışığın hayat nuru olmasıdır. Öyle bir ışık ki göz almalı, ısıtmalı, şifalandırmalı, görmeli ve nasıl tesir ettiği çok önemli. Özünüz açığa çıkarken sizin mevcut tesisatınızdan form kazanarak eylemlerinizle ortaya çıkar.

Bir yandan özünüzü ortaya koyuyorsunuz. Bu bir ürün de olabilir.

Nur akışı hayati mentalden çok daha farklıdır. Aklınıza gelen ilhamlar size geleceği veya zamanın ötesini gösterebilir. Ama bunu doğru yakalayacak algıları geliştirmek ancak Nurla yapılabilen bir şeydir. Nur öyle bir şeydir ki tarifsiz olanı resmeder ve hatta dile döker. Yine şu vurgulanmalıdır ki yine siz ne yapıyorsanız o yönde gelişiyorsunuz. Ancak Nur burada yüksek akla da bağlanmanızı sağladığı için Tanrı’yı dinleme yeteneğini geliştirmek bu Deruni Hallerin önemli bir yönüdür.

Tanrıyla muhabbet halinde olma, Allah’la konuşma hali, İlahi Esriklik hali damıtıldığı zaman aslında çok olağan bir haldir. Bu sözlü olduğu kadar sözsüz de bir iletişim formudur ve Gayb’dan geçerken bu tutum akıl sağlığı için çok önemlidir. Kendi kendini konuşmayı delilik olarak anlayan toplumsal inanca tezat bir şekilde, monologlarınız bir ilahi birlik hali olabilir. Kişi ruhsallaşma evrelerinde ruhsal iletişimi öğrenir. Ruhsal iletişimin içinde her kat ve boyuttan varlıkla iletişime geçmek mümkündür, ancak bu iletişimler de Karmik durumlar ile ilgilidir.

Olumsuz karmik durum nihayetinde illüzyonlardan ve dengesizliklerden kaynaklanır ve bu tahsilatlar dengelenip, karma doğrulanıp defterler kapatıldığı zaman görüş netleşir ve ruhsal iletişimler rahatlar. Ayrıca aklınızı veya sezgilerinizi geliştirmeniz ve iradenizi evrenle hizalamanız da karmik durumlar içinde düşünülmelidir.

Harikalar Diyarında “Herkes çılgındır”

Ruhsal Enerji, Aşk ve Hayat Enerjisi düzensiz bir bedensel yapı içinden kaotik akmaya meyillidir. Bu enerji ve halin fizik ve metafizik bedenlerde işlenebilmesi için ruhsal varlıklarla iletişime girmenin yanı sıra, geçmiş ve şimdiki ustaların, pagan tanrılarının ve meleklerin niteliklerin bürünmek, Tanrısal Esmaların eylemler ile tesbih edilerek sıfat-isim-zat seviyelerinde açmak gibi uygulamalar sayesinde İlahi Varlığın sahip olduğu saf enerji İlahi Varlığa yakışır şekilde açılabilmektedir.

İlahi İlham akışı Allah’tan gelirken saf haldedir ve form kazanırken bir takım unsurların oluşturduğu denklemlerden geçerek somutlaşır, bu Antahkarana ile çok ilgilidir. Şu anda ben bu yazıyı yazarken Başmelek Raziel bir yandan size selam yolluyor ve göz kırpıyordur. Tanrıça Sophia bana içinde bulunduğum soyut mental alanda ev sahipliği yapıyor. Bu yazıyı yazma eylemi içinde bende de bir çok değişim oluyor. BM Raziel ile bütünleşiyor ve ona dair Melekelerin bende açılımları gerçekleşiyor, bir yandan da İlahi Düzenden Dünyaya akan Hikmet bilgisine bir kanal oluyorumdur. Bu yazılan yazının ezoterik olarak da bir takım ruhsal güçler ve nitelikler kazanmasına sebep olur. En nihayetinde böyle bir yazı yazmak benim için Allah, Hayy, Hakim, Alim, Mubdi, Reşid, EL, YHVH, YHVH Eloah ve Da’ath ve bu konuyla ilgil olabilecek esmaların tesbih edilmesi ve Tanrı invokasyonu çalışmasının bir parçası.

Böylesi bir ilham ve güç akışı içindeyken akıl sağlığımın korunabilmesini elbette yaptığım çalışmalar ve sahip olduğum bilgiye dayanıyor. İnsan deneyimi yaşayan İlahi Varlıklarızdır biraz. Çünkü Ruh gerçekte çok yücedir ve noksan vasıflar ile nitelendirilmekten muaftır. Ancak kendinizi en basitinden bir cinsiyet veya bir ulus kimliği içinde görmeniz veya hafiften bir nostalji eğilimine sahip olmanız bile aldığınız aktarımın niteliklerinin değişmesine ve saflıktan uzaklaşmasına sebep olabilir. Muafiyetin deneyime yansıması erdemlerin geliştirilmesi ile mümkün olmakta. Bu erdemler de bize daha da çok delirme özgürlüğü vermekte. Böyle bir durumda delirme erdemler için bir katalizör olmaktadır.

İlahi Delilik halinden başarılı geçiş yapabilmek ve Ateşin Sınavını verebilmek için önemli bir konu da Batıni Hakikatin algılanması ve anlaşılmasıdır. Hakikat öyle dile gelmeyecek bir şey değildir, dile gelir ama çatallanır, ama sözde eksik kalsa bile Batıni Hakikatin bilincinde olan birisi iletişim ve ifade konusunda kelimelerden daha fazla araca sahiptir. Bu özellikle Civa’nın ve Bakır’ın Altın’a çevrilmesi sırasında çok net anlaşılır. Şu anda girdiğiniz düşünce akışını biraz gözlemlemeniz aklınıza bir çok ilhamın gelmesine sebep olabilir. . .

Çakralar iletkenlik özelliklerine sahiptir ve subtil bedenlerinizin de kendi boyutlarında maddesel özellikleri ve görünümleri vardır. İlahi Aşk ve İlahi Esrime hallerinde girilen Birlik hallerinde iletkenlik çok daha güçlenir. İnsanları sözlerinizle ikna etmenize gerek kalmaz, ruhsal uyum ve rıza olduğu takdirde karşınızdaki kişilere bereketinizle gelirsiniz. Aynı şekilde siz de Tanrıdan alırsınız, bu Boğaz çakraya karşılık gelen Nefs-i Raziyye mertebesinde özellikle netleşir. Işığınızı etrafınıza projekte etmek Marziyye mertebesinde yaşanan Gümüş’ün Altın’a çevrilmesi için önem teşkil eder.

Metallerin Altın’a çevrilmesi meselesinde zamanda ve akışta olan güçlerin ve zamanın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir Hikmet vardır. 200 sene öncesinin ihtiyaçlarına göre bir projeksiyon yaşıyorsanız, geçmiş yaşamlarınızla ilgili çalışmanızı yapmanız projeksiyondan çok daha önem kazanmaya başlar.

Zaman içindeki hakikatler özellikle Gizli İlimlerin ve Evrensel Yasaların açık ve net bir şekilde ortak alanlara konulmasını gerektirmektedir. Gizlilik ve Gizemler zaten doğası gereği her zaman olur. Gizemlerin açılması yeni gizemlerin keşfine bizi götürecektir. Ayrıca Tiyatrocuların oyunculuk teknikleri ile Majikal teknikler bazen birebir örtüşmekte. Eskiden sadece inisiyelere atfedilen sırlar internette veya kitaplarda zaten açıklanmakta. 200 sene önceki sembolizmin ardına gizlenmiş sırlar o zamanlarda insanların kendilerini Laboratuvarlara kapanıp zamanlarını Maddesel Kurşunu Maddesel Altına dönüştürmek için girdiği komik çalışmalara heba etmelerine de sebep olmuştur.

İlahi Bilgi ile açılacak ortak bir alan Yeşil Ejder’in yani Evrensel Bilincin içinde çok daha güçlü bir ışık yapısı oluşturacaktır. Bu da geçmişe nazaran önemli oranda altı açılmış bir deli cesareti istemektedir. Kutuplarda gerçekleşeceği söylenen eksen kaymasına adaptasyon olarak görülebilir.