İlahi Delilik ve Ceza-i Ehliyet

Size ilahi delilik hallerinden bahsetmek istiyorum.

Ruhsallaşma süreçleri çok kapsamlı dönüşümler ve pratiklerle de yürünebilinen bir yoldur. Bu dönüşümler bir bilim ve sanat disiplini olarak Kundalini Yoga veya Simya gibi Batıni İlimler ve Kadim Öğretiler ile gelenekleştirilmiştir. Bu gelenek zamanın ihtiyaçları ve keşiflerine göre kendini yenilemektedir.

Simya, Tantra ve Kundalini Yoga Aşk Ateşinin ilmi ve sanatıdır. İlim konusunda şöyle bir gerçek vardır, yaptığın her şeyden sorumlusundur. Çünkü bilgi ile güç, güç ile de değişim gelir. Yaptığın şeyler dikkatli olmazsan seni olumsuz yönde de değiştirebilir. Ayrıca hiçbir şey yapmamak da senin bir çok şeyi yanlış anlamana sebep olabilir.

Simya süreçlerinden geçtikten sonra aynı kalmazsınız, olaylara aynı bakmazsınız. Anlam ve Mana berraklaşır. İyi bir simyacı her şeyden önce eline, gözüne ve kalbine nur getirir. Bunu da Aşk Ateşinden yapar.

Alıntılarla ruhsal romantizm yapmak bir yana, keşfetmenin coşkusuyla cesaret merak ve ilham ile yapılan bir ilimdir simya. Kurşunu Altın yaptığınızda zengin olan gönlünüzdür, bu yol cebinize çok para koymaz. Laboratuvarınız çokboyutlu varoluşunuzdur. Burada türlü türlü ilaçlar yaparsınız. İlhamıyla yaparsanız müzenizde sergilersiniz. Diyar diyar gezerken, dünya ve evrenle bütünleşmeniz, heyhula ile oynayıp, hallerden hallere dönüşümler yaşarsınız.

Ateş bir noktada nur olur ve bu nur ile gelen akıl normal insan aklı gibi değildir. Adaptasyon sürecinde bir delilik fazı geçirirsiniz. Delilik fazından geçişte Ateşin İmtihanı vardır. Bu fazdan başarıyla geçmenin en önemli koşulları elementlerin dengeye alınması ve evrensel murada hizalanmadır, başka türlü kendinizi bulacağınız yer bir akıl hastanesi veya yıkık dökük bir realite olabilir.

Hayat iksirini damıtırken bu ilahi delilik hali ateşiniz olur. Güzelliği ile yapmanız Hakk’tan gelir. Düşünün bir Güneş yapıyorsunuz, volkan değil. Bir yıldızın niteliklerinde bir ateş ile oynuyorsunuz. Bu ışık size kaçtığınız her şeyi gösterir. Simyada amacınız bu ışığın hayat nuru olmasıdır. Öyle bir ışık ki göz almalı, ısıtmalı, şifalandırmalı, görmeli ve nasıl tesir ettiği çok önemli. Özünüz açığa çıkarken sizin mevcut tesisatınızdan form kazanarak eylemlerinizle ortaya çıkar.

Bir yandan özünüzü ortaya koyuyorsunuz. Bu bir ürün de olabilir.

Nur akışı hayati mentalden çok daha farklıdır. Aklınıza gelen ilhamlar size geleceği veya zamanın ötesini gösterebilir. Ama bunu doğru yakalayacak algıları geliştirmek ancak Nurla yapılabilen bir şeydir. Nur öyle bir şeydir ki tarifsiz olanı resmeder ve hatta dile döker. Yine şu vurgulanmalıdır ki yine siz ne yapıyorsanız o yönde gelişiyorsunuz. Ancak Nur burada yüksek akla da bağlanmanızı sağladığı için Tanrı’yı dinleme yeteneğini geliştirmek bu Deruni Hallerin önemli bir yönüdür.

Tanrıyla muhabbet halinde olma, Allah’la konuşma hali, İlahi Esriklik hali damıtıldığı zaman aslında çok olağan bir haldir. Bu sözlü olduğu kadar sözsüz de bir iletişim formudur ve Gayb’dan geçerken bu tutum akıl sağlığı için çok önemlidir. Kendi kendini konuşmayı delilik olarak anlayan toplumsal inanca tezat bir şekilde, monologlarınız bir ilahi birlik hali olabilir. Kişi ruhsallaşma evrelerinde ruhsal iletişimi öğrenir. Ruhsal iletişimin içinde her kat ve boyuttan varlıkla iletişime geçmek mümkündür, ancak bu iletişimler de Karmik durumlar ile ilgilidir.

Olumsuz karmik durum nihayetinde illüzyonlardan ve dengesizliklerden kaynaklanır ve bu tahsilatlar dengelenip, karma doğrulanıp defterler kapatıldığı zaman görüş netleşir ve ruhsal iletişimler rahatlar. Ayrıca aklınızı veya sezgilerinizi geliştirmeniz ve iradenizi evrenle hizalamanız da karmik durumlar içinde düşünülmelidir.

Harikalar Diyarında “Herkes çılgındır”

Ruhsal Enerji, Aşk ve Hayat Enerjisi düzensiz bir bedensel yapı içinden kaotik akmaya meyillidir. Bu enerji ve halin fizik ve metafizik bedenlerde işlenebilmesi için ruhsal varlıklarla iletişime girmenin yanı sıra, geçmiş ve şimdiki ustaların, pagan tanrılarının ve meleklerin niteliklerin bürünmek, Tanrısal Esmaların eylemler ile tesbih edilerek sıfat-isim-zat seviyelerinde açmak gibi uygulamalar sayesinde İlahi Varlığın sahip olduğu saf enerji İlahi Varlığa yakışır şekilde açılabilmektedir.

İlahi İlham akışı Allah’tan gelirken saf haldedir ve form kazanırken bir takım unsurların oluşturduğu denklemlerden geçerek somutlaşır, bu Antahkarana ile çok ilgilidir. Şu anda ben bu yazıyı yazarken Başmelek Raziel bir yandan size selam yolluyor ve göz kırpıyordur. Tanrıça Sophia bana içinde bulunduğum soyut mental alanda ev sahipliği yapıyor. Bu yazıyı yazma eylemi içinde bende de bir çok değişim oluyor. BM Raziel ile bütünleşiyor ve ona dair Melekelerin bende açılımları gerçekleşiyor, bir yandan da İlahi Düzenden Dünyaya akan Hikmet bilgisine bir kanal oluyorumdur. Bu yazılan yazının ezoterik olarak da bir takım ruhsal güçler ve nitelikler kazanmasına sebep olur. En nihayetinde böyle bir yazı yazmak benim için Allah, Hayy, Hakim, Alim, Mubdi, Reşid, EL, YHVH, YHVH Eloah ve Da’ath ve bu konuyla ilgil olabilecek esmaların tesbih edilmesi ve Tanrı invokasyonu çalışmasının bir parçası.

Böylesi bir ilham ve güç akışı içindeyken akıl sağlığımın korunabilmesini elbette yaptığım çalışmalar ve sahip olduğum bilgiye dayanıyor. İnsan deneyimi yaşayan İlahi Varlıklarızdır biraz. Çünkü Ruh gerçekte çok yücedir ve noksan vasıflar ile nitelendirilmekten muaftır. Ancak kendinizi en basitinden bir cinsiyet veya bir ulus kimliği içinde görmeniz veya hafiften bir nostalji eğilimine sahip olmanız bile aldığınız aktarımın niteliklerinin değişmesine ve saflıktan uzaklaşmasına sebep olabilir. Muafiyetin deneyime yansıması erdemlerin geliştirilmesi ile mümkün olmakta. Bu erdemler de bize daha da çok delirme özgürlüğü vermekte. Böyle bir durumda delirme erdemler için bir katalizör olmaktadır.

İlahi Delilik halinden başarılı geçiş yapabilmek ve Ateşin Sınavını verebilmek için önemli bir konu da Batıni Hakikatin algılanması ve anlaşılmasıdır. Hakikat öyle dile gelmeyecek bir şey değildir, dile gelir ama çatallanır, ama sözde eksik kalsa bile Batıni Hakikatin bilincinde olan birisi iletişim ve ifade konusunda kelimelerden daha fazla araca sahiptir. Bu özellikle Civa’nın ve Bakır’ın Altın’a çevrilmesi sırasında çok net anlaşılır. Şu anda girdiğiniz düşünce akışını biraz gözlemlemeniz aklınıza bir çok ilhamın gelmesine sebep olabilir. . .

Çakralar iletkenlik özelliklerine sahiptir ve subtil bedenlerinizin de kendi boyutlarında maddesel özellikleri ve görünümleri vardır. İlahi Aşk ve İlahi Esrime hallerinde girilen Birlik hallerinde iletkenlik çok daha güçlenir. İnsanları sözlerinizle ikna etmenize gerek kalmaz, ruhsal uyum ve rıza olduğu takdirde karşınızdaki kişilere bereketinizle gelirsiniz. Aynı şekilde siz de Tanrıdan alırsınız, bu Boğaz çakraya karşılık gelen Nefs-i Raziyye mertebesinde özellikle netleşir. Işığınızı etrafınıza projekte etmek Marziyye mertebesinde yaşanan Gümüş’ün Altın’a çevrilmesi için önem teşkil eder.

Metallerin Altın’a çevrilmesi meselesinde zamanda ve akışta olan güçlerin ve zamanın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir Hikmet vardır. 200 sene öncesinin ihtiyaçlarına göre bir projeksiyon yaşıyorsanız, geçmiş yaşamlarınızla ilgili çalışmanızı yapmanız projeksiyondan çok daha önem kazanmaya başlar.

Zaman içindeki hakikatler özellikle Gizli İlimlerin ve Evrensel Yasaların açık ve net bir şekilde ortak alanlara konulmasını gerektirmektedir. Gizlilik ve Gizemler zaten doğası gereği her zaman olur. Gizemlerin açılması yeni gizemlerin keşfine bizi götürecektir. Ayrıca Tiyatrocuların oyunculuk teknikleri ile Majikal teknikler bazen birebir örtüşmekte. Eskiden sadece inisiyelere atfedilen sırlar internette veya kitaplarda zaten açıklanmakta. 200 sene önceki sembolizmin ardına gizlenmiş sırlar o zamanlarda insanların kendilerini Laboratuvarlara kapanıp zamanlarını Maddesel Kurşunu Maddesel Altına dönüştürmek için girdiği komik çalışmalara heba etmelerine de sebep olmuştur.

İlahi Bilgi ile açılacak ortak bir alan Yeşil Ejder’in yani Evrensel Bilincin içinde çok daha güçlü bir ışık yapısı oluşturacaktır. Bu da geçmişe nazaran önemli oranda altı açılmış bir deli cesareti istemektedir. Kutuplarda gerçekleşeceği söylenen eksen kaymasına adaptasyon olarak görülebilir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s