İmam Hatipleşme Sürecinin Oluştarabileceği Toplumsal ve Ruhsal Karma

Hükümet ve hükümet ile ilişkili bazı odaklar Anadolu Liseleri ve diğer bir takım ortaöğretim kurumlarının hepsinin imam hatip olmasına dair çalışmalar başlattıklarını söylüyorlar.

Mevzu dini bütün bir millet yetiştirmekmiş. Ancak toplumlar Dinin şeriat kabuğunu üzerlerinden sıyırıp Dinin içinde bulunan zamansız hakikatleri ve ahlaki öğretileri felsefe, sanat ve bilim üzerinden keşfettikçe fikri açıdan da ilerleyebilmiştir.

Bu durumda bu düşünce odaklarının sahip oldukları sapıkça şeriat arzusunu gerçekleştirmeleri bir çok açıdan Türkiye’nin ilerlemesi yönünde büyük bataklık alanların oluşmasına sebebiyet verecektir. Din vicdani bir hürriyettir ve İmam Hatiplerin sayısının arttırılması topluma bir dayatmadır ve İslam dayatma ile ilerleyen bir din değildir. Türk milletinden ricamız İslamiyet üzerinden politika yapılmasına engel olunmasıdır. Keza bu yön şu anda Allah’ın işine karşı gelmek olduğu bakış açısından da görülmelidir. Dünya genelinde İlahi kaynaktan gelen akış insanlığa bilim, sanat, fikir, felsefe, toplum düzenleri, eğitim, tasavvuf, şifacılık, hayırseverlik ve hizmet yoluyla sirayet etmektedir. Sadece Türkiye değil Dünya genelinde insanlığın iradi ve vicdani gelişiminin vurgulandığı ve birlik bilincine geçişlerin yaşandığı bir zamanda bulunmaktayız. Kalıplaşmış din yerine tasavvufa yönelmek ve karşılaştırmalı din ile bütün dinlerin içinde bulunan benzerlikleri görmek buradaki hakikat özünün daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. İnsanlığa gelecekte fayda sağlayacak olan da budur.

İnançlar artık sağlam temellere ve hakikate yöneltilmelidir. İnancın gerçek gücü hakikatin ışığıyla anlaşılmalıdır.

Böyle bir dayatma sistem içinde yetişecek din görevlilerinin din üzerinde nasıl otorite olabilecekleri kuşkusuz tartışmak gerekir. Keza politik bir hamle olarak bu yola gidildiği için bu hamle Allah’a hizmet etmekten ziyade bu düşünce odaklarının ideolojik emellerine hizmet ettiği görülmelidir.

Tanrı daimi olarak evreni yaratmaktaya devam etmektedir ve bu yaratım işi içinde hayatı daima geliştirmektedir. Tarih, felsefe, bilim, sanat ve insanlığın değerlerine baktığımız zaman bunu görmeliyiz. Bu aslına bakarsanız İlahi planın muradına tamamen ters düşen bir hamle olmaktadır. İnsanlığın ruhsal hakikatleri kitlesel olarak keşfettiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bu hakikatler bize ekzoterik din ile anlatılan yüzeysel okumalarda olmadığı kesin. Şu da bilinmelidir ki İlahi Plandan gelen mesajlar ilham yoluyla gelmektedir, bunun da insanlığa ulaştığı en önemli alanlardan biri sanattır. İlahi mesajların aktarılmasında bir sanatçı veya bir filozof farkında olsun veya olmasın bir psişik medyumdan veya bir imamdan, rahipten çok daha güçlü ve etkili bir kanal olabilmektedir.

İmamların da Tanrı ile insanlar arasında ne kadar etkili ve yetkin bir otorite oldukları da günümüzde tartışmalıdır. Keza Cuma namazlarında verdikleri vaazların çoğunlukla hakikatten uzak, toplumu kontrol etmeye yönelik olduğu anlaşılmalıdır. Öyle ki Müslümanların Allah’ın kulu olma konusunda Hristiyan ve Yahudilerle yarışta olduğunu düşünen ve hatta fitne-fesat tohumları ekenlerine bile rastlamış bulunmaktayım. Bu en basitinden tarihsel zincirden kopmak demektir. Keza bütün bu dinler Allah’In Nebi ve Resulleri tarafından gelmiş dinlerdir. Hz. Muhammed ilahi zincirde peygamberlerin sonuncusudur ve onun zinciri Hz. İsa, Hz. Musa üzerinden Hz. Ademe kadar uzanmaktadır. Bu zincirde bütün Azizler, Sahabeler, Evliyalar, Nebi ve Resul peygamberler bulunmaktadır. Bu zincir sadece Semavi dinleri değil aynı zamanda Dünya’daki bütün toplulukları kapsamaktadır.

Dinin gerçek özü Kutsal kitapların yüzeysel bir şekilde okunarak, çağlardır devam eden ibadet formlarının gerçekleştirlmesi ile değildir. Eğer Allah bir diyorsak bu Allah’ın Dünya ve Evrendeki bütün akıllı canlılara o canlıların algı filtrelerine rağmen ulaşabilmesinden de dolayıdır.

Mutlak varlık da İzafi evrende yaşayan insanlar ile iletişim kurabilmesi için insanın izafiyetten geçmesini gerektirmektedir. Hem aklı hem de gönlü geliştiren ve bu ikisini uyumlu birşekilde birleştiren Ruhsal pratikler yapma durumumuzda Allah’ın ruhundan içimize çekeriz. Hala daha yaratımımız devam etmektedir ki Deccallerden geçmeye çalışıyoruz. Biraz gözümüzü görünenin ötesine açmamız dinimizin de bütün olmasını sağlayacak asıl şeydir.

İmam Hatiplerin sayılarının arttırılması ya da ülkeye şeriatin gelmesi İdeolojik bir hamledir. Tekrarlıyorum, böyle bir durum dini bütünlükten çok uzaktır. Aksine Türkiye ve vatandaşının kimliğini dinselleştirme yoluna girmek Dünya milletleri ile aramızda kutuplaşmalar yaratacaktır. 21. yüzyılda böyle bir hareket ancak fitnenin görünmez ve sinsi bir formu olarak yorumlanabilir.

Dini bütünlük herşeyden önce Allah’ı hakikatte aramak ve bulmaktan gelir. Bu da yaşamsal öze gitmekle olur, ruhsal deneyim ve Tanrının muhabbeti kuşkusuz herkese açıktır. Onun dergahına giden yolda aklımız ve gönlümüzle edindiğimiz irfan ve insanlığa hizmetimiz ettiğimiz ibadetten daha önemlidir. 21. yüzyılın ruhsal ihtiyaçları dini ve ruhsal deneyimlerin ilk elden yaşanması ve farkındalığın yükselmesidir. Aklımız ve irademizi de geliştirmek ve gönlümüze uygun bir şekilde işlemek ve bu ışıkla hareket etmek bu dönemde kuşkusuz çok daha önemlidir. Kitap zaten kalbimizde ve bedenimizin heryerinde yazmaktadır. Cebrail Hz. Muhammed’e ‘İkra’ derken evreni ve kendini de oku demektedir. Evreni okumak bilimle, felsefeyle ve metafizikle de mümkündür.

Dünyada görevli olan Ruhsal Hiyerarşiler böyle bir durumun gerçekleşmesine izin vermeyecektir.

Tanrı’nın selameti üzerinde olsun. Hakikatin ışığında sevgiyle kalın. Hikmetiniz ve anlayışınız bol olsun.

Sadıklar Planı

Advertisements